Avís legal

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicons d’ús:

  • Aquesta publicació digital té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.
  • Ens reservem la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la nostra publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.
  • No ens comprometem a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.
  • No assumim cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.
  • No ens responsabilitzem de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a aquesta publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.
  • Can Martí I Fills, S.L. és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que NO són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per nosaltres. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Can Martí I Fills, S.L..
  • Respectarem la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre la protecció de dades,  i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a nosaltres de forma gratuïta. Si us plau, no envieu informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.
  • Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Can Martí I Fills, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tal per nosaltres. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany. Per altra banda, l’aparició d’aquestes terceres marques no implica necessàriament la seva recomenació.